کوپ

کوپ کلمه ای انگلیسی به معنای کوتاه کردن مو است و امروزه به جای کلمه کوتاهی معمولا استفاده می شود.
بیشتر خانم ها مدل های کوتاه را ترجیح می دهند چون نگهداری از آنها ساده تر است و زیبایی سر و گردن را بهتر نمایان می کند. کوتاهی مو به دو روش خشک و خیس انجام می شود.
مدل های متعدد و زیادی برای کوتاهی مو وجود دارد. برای موهای بلند و متوسط پرطرف دار ترین مدل کوتاهی مو مدل لیر است.و از نمونه های کوتاهی ، فشن، مسری،المانی را میتوان نام برد.

بالا

۰۹۱۲۹۴۴۲۱۶۱